KLAUZULE INFORMACYJNE

 Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie ) Złote Piaski Anna Ignacak,  ul. Nadbrzeżna 10 76-034 Gąski.

przedstawia następujące informacje

 

  1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Złote Piaski Anna Ignacak,  ul. Nadbrzeżna 10 76-034 Gąski.

Z Administratorem można się skontaktować osobiście lub poprzez adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  telefonicznie: 605-244-184 (połączenie płatne), pisemnie na adres:ul. Nadbrzeżna 10 76-034 Gąski

  1. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Ośrodek w celu zawarcia i realizacja umowy                       o świadczenie usług związanych z nocowaniem. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych jest: dochodzenie ewentualnych roszczeń w związku z poniesioną  szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obroną przed roszczeniami Gościa w stosunku do ośrodka, udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych, wypełnienie obowiązku ciążących na Ośrodku w związku  z prowadzoną działalnością gospodarczą, zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości. Ponadto, Ośrodek przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom i innym osobom przebywającym na jego terenie .

  1. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE

Złote Piaski Anna Ignacak  przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

firmom świadczącym usługi wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne, firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej, firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego, Urzędu Skarbowego, Urzędu Miejskiego w Mielnie.

  1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe:

- pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług wynajmu pokoi i zakwaterowania na polu namiotowym będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Ośrodka lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,

- pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez do 7 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

  1. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia. W ramach realizacji umowy Ośrodek nie podejmuje żadnych decyzji w sposób zautomatyzowany.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Złote Piaski Anna Ignacak.

  1. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

  1. DOSTĘP

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Gości dostępna jest również na stronie internetowej http://www.zlotepiaski.com.pl